JĘZYK POLSKI: Ortografia – plansze A1

185,00 

Zestaw zawiera 6 plansz o wymiarach 63×85 cm.

Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorową listwą metalową z zawieszką.

Zobacz koszyk

Opis

Zestaw zawiera 25 plansz o wymiarach 63×85 cm. Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorową listwą metalową z zawieszką. (plansze z fonetyki w przygotowaniu)

Zestaw składa się z 4 części:

Fleksja (odmiana wyrazów)
1. a) Rzeczownik  b) Deklinacja rzeczownika „przyjaciel”
2. a) Czasownik  b) Zaimek
3. a) Liczebnik  b) Przymiotnik
4. a) Części mowy + Przyimek  b) Spójnik
5. a) przysłówek  b) Partykuła + Wykrzyknik

Składnia (budowa zdań)
1. a) Części zdania b) Orzeczenie
2. a) Wypowiedzenie b) Związek składniowy
3. a) Zdania podrzędnie złożone b) Zdania współrzędnie złożone
4. a) Podmiot b) Dopełnienie
5. a) Okolicznik b) Przydawka
6. a) Rozbiór logiczny i gramatyczny zdania (na zamówienie)

Ortografia (pisownia i interpunkcja)
1. a) Nazwy miejscowe b) Słowotwórcza budowa wyrazu
2. a) Pisownia ó b) Pisownia u
3. a) Pisownia ż b) Pisownia rz
4. a) Pisownia ch i h b) Pisownia ż i sz
5. a) Pisownia partykuły „nie” – łączna b) Pisownia partykuły „nie” – rozdzielna
6. a) Kropka w skrótach i skrótowcach b) Skrótowce

Literatura
1. a) Główne gatunki liryki b) Główne gatunki epiki
2. a) Budowa dramatu b) Główne gatunki dramatu
3. a) Budowa powieści b) Rodzaje powieści
4. a) Retoryczne środki stylistyczne b) Środki stylistyczne
5. a) Epoki literackie b) Epoki literackie
6. a) Podział rymów b) Układy rymów
7. a) Podział literatury b) Rodzaje i gatunki literackie
8. a) Sinusoida Krzyżanowskiego