HISTORIA ŚLĄSKA (mapy ścienne – format A1 kalendarium + najważniejsze wydarzenia z historii Śląska)

217,00 

Zestaw zawiera 5 plansz o wymiarach 63×85 cm.

Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorową listwą metalową z zawieszką.

Zobacz koszyk

Opis

Zestaw zawiera 5 plansz o wymiarach 63×85 cm.

Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorową listwą metalową z zawieszką.

Treścią plansz są dzieje Śląska od czasów prehistorycznych do 1939 roku. Każda plansza w swej treści zawiera kolorową mapę, krótką historię okresu panowania poszczególnych dynastii oraz tabelę chronologiczną najważniejszych wydarzeń.

Zestaw wyposażony jest w Atlas Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego zawierający mapy historyczne i geograficzne, plany większych miast, lokalizację muzeów, zamków i innych zabytków kultury.

1. Okres prehistoryczny i wczesnopiastowski (do 1138 r.)
2. Okres rozbicia dzielnicowego (1138-1335)
3. Pod panowaniem czeskim (1335-1526)
4. Pod panowaniem Habsburgów (1526-1740)
5. Pod panowaniem pruskim i niemieckim (1740-1939)

Mapy Dolnego Śląska o wymiarach 63 x 85 cm, foliowane i listwowane.
1. Fizjografia
2. Geologia i surowce mineralne
3. Wody powierzchniowe i gospodarka wodna
4. Klimat
5. Ochrona przyrody
6. Podział administracyjny
7. Administracja Kościoła Rzymsko-Katolickiego
8. Rozmieszczenie ludności
9. Komunikacja i transport
10. Zabytki architektury – romanizm i gotyk
11. Zabytki architektury – renesans i manieryzm
12. Zabytki architektury – barok i rokoko
13. Zabytki architektury – klasycyzm i XIX wiek
14. Muzea i skanseny
15. Kulturalne i sportowe imprezy