EKOLOGIA – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Część II (format B2)

218,00 

Zestaw zawiera 13 plansz o wymiarach 50 x 70 cm.( Format B2)

Plansze są wzmocnione kolorową listwą metalową z zawieszką. Każdy temat wyposażony jest w poradnik metodyczny.

Zobacz koszyk

Opis

Zestaw zawiera 13 plansz o wymiarach 50 x 70 cm.( Format B2)

Plansze są wzmocnione kolorową listwą metalową z zawieszką. Każdy temat wyposażony jest w poradnik metodyczny.

Energia wód śródlądowych
1.Przepływ wody w rzekach i wykorzystanie spiętrzeń
2. Maszyny poruszane energią wody
3. Zakłady wytwórcze wykorzystujące energie wody
4. Elektrownie wodne w systemie energetycznym

Energia mórz i oceanów
1. Energia fal morskich i oceanicznych
2. Energia pływów morskich i oceanicznych
3. Energia cieplna mórz i oceanów

Energia geotermalna
1. Wysokotemperaturowa energia hydrotermalna
2. Nisko i średniotemperaturowa energia hydrotermiczna
3. Energia petrotermiczna

Energia słoneczna
1. Koncentratory promieniowania słonecznego
2. Instalacje z kolektorami słonecznymi skupiającymi
3. Słoneczne ogniwa fotowoltaiczne