EKOLOGIA – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Część I (format A1)

365,00 

Zestaw zawiera 13 plansz o wymiarach 63 x 85 cm.( Format A1)

Plansze są wzmocnione kolorową listwą metalową z zawieszką. Każdy temat wyposażony jest w poradnik metodyczny.

Zobacz koszyk

Opis

Zestaw zawiera 13 plansz o wymiarach 63 x 85 cm.( Format A1)

Plansze są wzmocnione kolorową listwą metalową z zawieszką. Każdy temat wyposażony jest w poradnik metodyczny.

Energia słoneczna
1. Promieniowanie słoneczne i proste sposoby jej wykorzystania
2. Kolektor słoneczny płaski i jej zastosowanie
3. Instalacja słoneczna w budynku mieszkalnym

Energia wiatru
1. Przepływ wiatru przy przeszkodach i rozmieszczenie jego zasobów
2. Wiatraki wolnobieżne
3. Wiatraki szybkobieżne

Energia biomasy
1. Materia organiczna i fermentacja metanowa
2. Bakterie matano twórcze w przyrodzie i wytwarzanie metanu
w warunkach sztucznych
3. Instalacja do wytwarzania biogazu w gospodarstwie rolnym

Pompa ciepła i jej zastosowania
1. Zasada działania pompy ciepła i źródła ciepła niskotemperaturowego
2. Grunt i promieniowanie słoneczne jako źródła ciepła niskotemperaturowego
3. Woda jako źródło ciepła niskotemperaturowego
4. Powietrze i materia organiczna jako źródła ciepła niskotemperaturowego.