CHEMIA – plansze A1

Gorący Produkt

CHEMIA – plansze A1

474,00 

Zestaw zawiera 11 plansz o wymiarach 63×85 cm.

Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorową listwą metalową z zawieszką.

Opis

Zestaw zawiera 11 plansz o wymiarach 63×85 cm.

Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorową listwą metalową z zawieszką.

1) Budowa atomu
2) Elektroliza
3) Klasyfikacja związków nieorganicznych
4) Korozja metali
5) Orbitale elektronowe
6) Produkcja stali i żeliwa
7) Przeróbka ropy naftowej
8) Rozpad promieniotwórczy
9) Struktury krystaliczne
10) Substancje chemiczne i mieszaniny
11) Wiązania chemiczne
Na zamówienie:
12) Układ okresowy pierwiastków chemicznych
13) Tabela rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie

You've just added this product to the cart:

Wersus-Nauka