Gorący Produkt

ХІМІЯ – навчальні дошки – Версія українською / CHEMIA – plansze A1 Wersja w Języku Ukraińskim

574,00 

У комплект входить 11 дощок розміром 62х91 см.

Дошки з двох сторін фольговані, укріплені кольоровою металевою смугою з підвісом.

Zestaw zawiera 11 plansz o wymiarach 63×91 cm.

Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorową listwą metalową z zawieszką.

Zobacz koszyk

Opis

У комплект входить 11 дощок розміром 62х91 см.

Дошки з двох сторін фольговані, укріплені кольоровою металевою смугою з підвісом.

1) Будова атома
2) Електроліз
3) Класифікація неорганічних сполук
4) Корозія металу
5) Електронні орбіталі
6) Виробництво сталі та чавуну
7) Переробка сирої нафти
8) Радіоактивний розпад
9) Кристалічні структури
10) Хімічні речовини та суміші
11) Хімічні зв’язки
Наказувати:
12) Періодична система хімічних елементів
13) Таблиця розчинності солей і гідроксидів у воді

Zestaw zawiera 11 plansz o wymiarach 62×91 cm.

Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorową listwą metalową z zawieszką.

1) Budowa atomu
2) Elektroliza
3) Klasyfikacja związków nieorganicznych
4) Korozja metali
5) Orbitale elektronowe
6) Produkcja stali i żeliwa
7) Przeróbka ropy naftowej
8) Rozpad promieniotwórczy
9) Struktury krystaliczne
10) Substancje chemiczne i mieszaniny
11) Wiązania chemiczne
Na zamówienie:
12) Układ okresowy pierwiastków chemicznych
13) Tabela rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie